Termes i condicions d'ús

A continuació es detallen les condicions generals per l'adquisició de cursos de formació en la nostra pàgina web:


Contracte de formació.

Perquè la compra sigui efectiva s'haurà de signar el contracte d'ensenyament a les oficines de Segués Zona Alta, S.L. situades a les següents adreces:

Avinguda Catalunya, 12 - Entresól - 25002 Lleida

Carrer Lluís Companys, 38 - Entresól - 25003 Lleida.

En els contractes s'estableixen les condicions particulars per cada curs com son la durada, preus, documentació necessària i en vigor, etc.


Preu: Els productes es vendran al preu que s'indica, essent vigent el que es recolleix en el moment de la confirmació de la comanda per part del client. 

Impostos: Tots els preus inclouen l'impost sobre el Valor Afegit (IVA), en vigor però s'exclueixen d'aquests, la formació exempta d'aquest. 

Política de devolucions: En cas de renúncia a la realització de la formació sol.licitada, no donarà dret a la devolució dels imports satisfets d'acord amb els preus establerts.  

Mètode de Pagament: Els pagaments de les comandes es poder realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit o a través de transferència bancària. 

Confirmació de la comanda: Una vegada el client ha efectuat el pagament corresponent a la comanda, s'enviarà una confirmació d'aquesta en forma d'email. Posteriorment Segués Zona Alta, SL es posarà en contacte per la mateixa via per tal de procedir a l'assignatura del contracte, entrega de material didàctic i accés al campus virtual (si s'escau). 

Ingrés online: una vegada el client ha efectuat el pagament corresponent a la comanda, s'enviarà una confirmació d'aquesta en forma d'email. Posteriorment Segués Zona Alta, SL, una vega rebut l'import corresponent activarà el saldo en el compte de l'alumne.

Impartició de la formació: Totes les formacions es duran a terme a la ciutat de Lleida a les instal.lacions de Segués Zona Alta SL. Excepcionalment es poden dur a terme formacions in company prèvia demanda. 

Per qualsevol dubte i/o consulta el client podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'email: jsegues@segues-zonaalta.com