DEA

Curs DEA: Formació Inicial

0,00 €

Saber utilitzar un Desfibril.lador Extern Automàtic pot salvar moltes vides, cada minut compta.

Aquest curs va dirigit a persones que estiguin interessades en obtenir l'autorització per poder fer ús del DEA i actuar davant d'una emergència cardiorespiratòria. 

El curs té una durada de 6 hores en les quals l'alumnat rep una formació teòrica i pràctica on adquireix unes competències i habilitats per fer ús del DEA.

Obté el carnet DEA juntament amb el certificat del Consell Català de la Ressucitació com el d'European Resucitation Council. 

Més informació

El curs es durà a terme a les nostres instal.lacions situades a:

Partida Torres de Sanuï, 198. Lleida