DCI

DCI

DCI

Prevenció de Riscs Laborals

En els nostres Centres de Formació podràs realitzar tot tipus de Cursos Teòrics-Pràctics en matèria de Defensa Contra Incendis (DCI). Aquesta formació és obligatòria per totes les empreses tal i com indica el RD 31/95, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. L’oferta formativa s’amplia a particulars, estudiants, col.lectius que puguin estar interessats en rebre aquest tipus de formació.

Entre els cursos més destacats:

- Focs real de sòl.lid, líquids i gasos inflamables.

- Formació en focs confinats.

- Equips de Primera i Segona Intervenció.

- Equips de Respiració Autònoma (ERA).

Si necessites un curs de formació en altres àmbits de la prevenció de riscs laborals i d'extinció d'incendis, posat en contacte amb nosaltres a: jsegues@segues-zonaalta.com

4 articles

Fixar Direcció Descendent
Graella Llista

4 articles

Fixar Direcció Descendent
Graella Llista