Drons

Curs pilot de Dron >25kg

0,00 €
Més informació

El curs s'imparteix a les nostres instal.lacions situades a:

Partida Torres de Sanuï, 198. Lleida.