Els nostres cursos són bonificats. 

Prevenció de Riscs Laborals

En els nostres Centres de Formació podràs realitzar tot tipus de Cursos Teòrics-Pràctics en matèria de Prevenció de Riscs Laborals, Defensa Contra Incendis (DCI) i Desfibrilador (DEA). Aquesta formació és obligatòria per totes les empreses tal i com indica el RD 31/95, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. L’oferta formativa s’amplia a particulars, estudiants, col.lectius que puguin estar interessats en rebre aquest tipus de formació.

+ información