SEGUES ZONA ALTA SL Educació Lleida Lleida

En els nostres Centres de Formació podràs realitzar tot tipus de Cursos Teòrics-Pràctics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Defensa Contra Incendis (DCI) i Desfibrilador (DEA). Aquesta formació és obligatòria per totes les empreses tal i com indica el RD 31/95, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. L’oferta formativa s’amplia a particulars, estudiants, col.lectius que puguin estar interessats en rebre aquest tipus de formació.

Entre els més destacats trobem:


 Foc real de sòlids, líquids i gasos inflamables (4 hores)

 Equips de Primera i Segona Intervenció. (4 hores)

Prevenció de Riscos Laborals en Oficines. (4 hores)
 
Prevenció de Riscos Laborals en Conducció. (4 hores) 

Prevenció de Riscos Laborals en el Transport. (4 hores)
 
Prevenció de Riscos Laborals per treballadors inici treball (8 hores)

Formació en focs comfinats
 
Equips ERA (3 hores) 

Carretilles (4 hores)
 
Primers Auxilis. (4 hores) 
 Desfibrilador (DEA)
 Estrés i Fatiga Mental (3 hores)

Tècniques de Conducció. (3 hores) 
Seguretat vial laboral (8 hores) - RECORDI AQUESTA FORMACIÓ ES BONIFICADA-