SEGUES ZONA ALTA SL Educació Lleida Lleida


El Certificat d’Aptitud Professional (CAP) acredita la Qualificació Inicial del Conductor en el Transport de Mercaderies o Viatgers per Carretera. Per l’obtenció d’aquesta Qualificació, l’aspirant ha de superar un curs de 140h o 280h en funció de l’edat en què realitzi aquest tipus de formació i superar un examen oficial. (CAP Inicial Mercaderies/Viatgers). Cada 5 anys, el conductor ha de realitzar un curs de Formació Cotínua (35h) per renovar l’acreditació CAP.