Benvingut a la pàgina web de Segués Zona Alta, SL

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina http://www.seguesfoclleida.com . La navegació per aquesta pàgina http://www.seguesfoclleida.com li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que Segués Zona Alta, SL és un domini de l'empresa Segués Zona Alta, SL amb domicili social a Av. de Catalunya, 12 25002 Lleida i amb telèfon 973 28 93 90.

La societat es denomina Segués Zona Alta, SL amb CIF: B25395229.

2- NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta http://www.seguesfoclleida.com o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la http://www.seguesfoclleida.com i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Segués Zona Alta, SL o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc http://www.seguesfoclleida.com que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Segués Zona Alta, SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Segués Zona Alta, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc http://www.seguesfoclleida.com, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

 1. Responsable del tractament

Identitat:  Segués zona alta, S.L.

CIF: B-25395229

Adreça postal: Avinguda Catalunya, 12 – Entresol  - 25002 Lleida

Contacte del delegat de protecció de dades: info@segues-zonaalta.com

Segués zona alta, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 1. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Gestionar l’enviament d’informació comercial sobre l’oferta formativa de Segués zona alta, S.L. i informació relacionada amb actes promocionals o formatius que es duen a terme  i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.

Gestionar la matrícula de l’interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat i la certificació, en què s’habiliten i es gestionen les dades per poder demanar certificacions relatives al seu expedient i la posada a disposició de l’interessat del Campus Virtual.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 1. Durada

Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de Segués zona alta, S.L. es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

 1. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei formatiu.

 1. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de Segués zona alta, S.L. o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

 1. Cessió i transferència

Les dades facilitades es cedeixen a administracions publiques per dur a terme la finalitat per la qual han sigut recollides (Dirección General de Tráfico, Direcció General de Transports i mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Transport Terrestre del Ministeri de Foment, Servei d’Ocupació de Catalunya, etc.)

Les dades facilitades es poden cedir  empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, etc.).

 1. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant Segués zona alta, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a info@segues-zonaalta.com i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

 1. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 1. Seguretat

Segués zona alta, S.L. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 1. 'Cookies'  
    1. Què són les 'cookies'?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil...) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades per Segués zona alta, S.L. per a millorar la usabilitat dels webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona. La informació personal ha de ser facilitada a Segués zona alta, S.L. de manera explícita per l’usuari.

L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes des dels navegadors, es recomana que es consulti el web http://www.aboutcookies.org.

 1. Com s'utilitzen les 'cookies'?

En navegar per aquest portal web l'usuari està acceptant que es puguin instal·lar 'cookies' en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

 • Informació estadística de l'ús del web.
 • El 'login' de l'usuari per mantenir la sessió activa a la web.
 • El format del web preferent en l'accés des de dispositius mòbils.
 • Les últimes recerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d'aquests serveis.
 • Informació sobre els anuncis que es mostren a l'usuari.
 • Informació de les enquestes en les que ha participat l'usuari.
 • Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.
 1. Tipus de 'cookies' utilitzades

Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents. Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al web i les 'cookies' permanents s'emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', el web pot utilitzar:

'Cookies' tècniques

Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

'Cookies' de personalització

Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.

'Cookies' publicitàries

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

'Cookies' d'anàlisi estadística

Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per tal d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

'Cookies' de tercers

En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

 1. Canvis en aquesta política de privacitat

Segués Zona Alta, S.L. es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.6- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.