Benvingut a la pàgina web de Segués Zona Alta, SL

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina http://www.seguesfoclleida.com . La navegació per aquesta pàgina http://www.seguesfoclleida.com li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que Segués Zona Alta, SL és un domini de l'empresa Segués Zona Alta, SL amb domicili social a Av. de Catalunya, 12 25002 Lleida i amb telèfon 973 28 93 90.

La societat es denomina Segués Zona Alta, SL amb CIF: B25395229.

2- NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta http://www.seguesfoclleida.com o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la http://www.seguesfoclleida.com i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Segués Zona Alta, SL o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc http://www.seguesfoclleida.com que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Segués Zona Alta, SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Segués Zona Alta, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc http://www.seguesfoclleida.com, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret Vè. Ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- Contacte. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè. Ens faci.
- Treballa amb nosaltres. Vostè pot enviar el seu currículum per formar part d'una futura selecció depersonal a la nostra organització
- Etc.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè. En algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de Segués Zona Alta, SL amb la finalitat de prestar els serveis
que ens demana.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Segués Zona Alta, SL que assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.

Vè. Ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. Ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a Segués Zona Alta, SL. Av. De Catalunya, 12 25002 Lleida o bé enviant un correu electrònic a info@segues-zonaalta.com

En qualsevol moment vostè. Pot exercir el dret a accedir, rectificar,oposar-se i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Segués Zona Alta, SL Av. De Catalunya, 12 25002 Lleida.

També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@segues-zonaalta.com
Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.